ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


คืนความสุขให้คนในชาติ


ประเพณีวันสงกราต์ประจำปี 2554

 ขบวนแห่สงกรานต์นำโดย ท่านเกรียงไกร  ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมทั้งพี่น้องชาวเทศบาลตำบลยางตลาดทั้ง  10  ชุมชน

นายเกรียงไกร  ภูมิเล่าแจ้ง  นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล  พนักงานเทศบาล ร่วมสักการะบูชาศาลเจ้าพ่อหลักเมือง   เนื่องในวันสงกราต์เพื่อความเป็นศิริมงคล

 

นายเกรียงไกร  ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด รดน้ำขอพรจาก นายประทีป  ฤทธิ์กุล นายอำเภอยางตลาด และภรรยา

 

พันจ่าตรีสมชาย ภูเขียวขำ  ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมรดน้ำขอพรจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลางตลาดและภรรยา เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลยางตลาด

เทศบาลตำบลยางตลาด ขอเชิญร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ณ วัดสามัคคีดงบ่อ article
เทศบาลตำบลยางตลาด ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕oวัน) พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสสบดี ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดบูรพาโคกเครือ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลยางตลาด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมโครงการถนนสายบุญ หมู่ 4
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปันผลกลุ่มออมทรัพย์ อสม. ในการรับมอบการคืนถังขยะจากชุมชนต้นแบบหมู่ 3 และ หมู่ 6 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลยางตลาด
พลักนิกรชาวอำเภอยางตลาด ร่วมกิจกรรม"จุดเทียนเขียนจดหมายถึงพ่อพระผู้เสด็จกลับสวรรคาลัย" วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ภาคเช้า เวลา 09.39 นาที พิธีปล่อยตัวนักวิ่ง แสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภาคค่ำ เวลา 18.39 นาที พลักนิกรชาวอำเภอยางตลาด
พลักนิกรชาวอำเภอยางตลาด ร่วมกิจกรรม"จุดเทียนเขียนจดหมายถึงพ่อพระผู้เสด็จกลับสวรรคาลัย" วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ภาคเช้า เวลา 09.39 นาที พิธีปล่อยตัวนักวิ่ง แสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภาคค่ำ เวลา 18.39 นาที พลักนิกรชาวอำเภอยางตลาด
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล
นายอำเภอยางตลาด ลงนามแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด ข้าราชการและพี่น้องประชาชน ร่วมลงนามแสดงความอาลัย
เทศบาลตำบลยางตลาด ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปัณรสมวาร (ครบ15)
เทศบาลตำบลยางตลาด ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอยางตลาด
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมโครงการถนนสายบุญ ชุมชนขวัญเมือง หมู่ 2
เทศบาลตำบลยางตลาด ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมโครงการออกพรรษา ทำบุญ 9 วัด
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมเปิดสุขศาลา ม.6 ชุมชนยางน้อย
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมศึกษาดูงานศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมโครงการถนนสายบุญ ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ 19
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมโครงการเคาะประตูบ้านบริการสุขภาพชุมชน
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมาย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติปลูกป่าปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมโรงเรียนปริญญาชีวิต
เทศบาลตำบลยางตลาด ขอเชิญชวน"ออกเสียงประชามติ"ร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลยางตลาด ร่วมกับส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนในเขตอำเภอยางตลาด เดินรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ทำบุญ 9 วัด ประจำปี 2559
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมโครงการประชุมวิชาการแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมโรงเรียนปริญญาชีวิต
เทศบาลตำบลยางตลาด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกงพานพันดอน
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุมชนบ้านค้อ,ชุมชนบ้านยางน้อย
เทศบาลตำบลยางตลาด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลกุดหว้า
เทศบาลตำบลยางตลาด รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมถนนสายบุญ หมู่.6 บ้านยางน้อย
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดประชุมวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและลดต้นทุนการทำนาข้าว เพื่อน้อมถวายในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิริราชสมบัติครบ 70 ปี ณ บ้านโคกใหญ่ หมู่ 4
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิกโรงเรียนปริญญาชีวิต รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2559
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมโครงการเวทีชาวบ้านพบปะประชาชน รับฟังความคิดเห็น เพื่อปฏิรูปประเทศ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลยางตลาด
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน วันวิสาขบูชา ณ วัดสามัคคีดงบ่อ
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมถนนสายบุญ บ้านโคกค้อ
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 59
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมถนนสายบุญ หมู่ 20
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมโครงการบุญมหาชาติในเขตเทศบาลตำบลยางตลาด
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด เข้าร่วมกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการ พิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์และโรงเรียนปริญญาชีวิต
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด ร่วมกับนายอำเภอยางตลาด มอบรถเข็ญให้กับผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลยางตลาด ในโครงการคาราวมอบรถเข็ญให้กับผู้พิการ โดยได้รับบริจาคผู้ใจบุญ "กลุ่มเพื่อนเฮียตื้อ"
เทศบาลตำบลยางตลาด จััดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ร่วมกับ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดโครงการปรองดองสมานฉันท์ (สร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม)
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดโครงการศึกษาดูงานเครียมความพร้อมส่งเสริมคุณภาพและอาชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลยางตลาดโดยใช้รูปแบบ "โรงเรียนปริญญาชีวิต"
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมโครงการถนนสายบุญ หมู่ 4 บ้านโคกใหญ่ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
กิจกรรมโครงการสภากาแฟยามเช้า เทศบาลอำเภอยางตลาด นำโดย นาย เกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง เป็นเจ้าภาพกิจกรรมโครงการสภากาแฟยามเช้า ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอยางตลาด โดยมี นายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอยางตลาด เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและนายกองค์กรปกครองส่
ประเพณีบุญลาน เทศบาลตำบลยางตลาดนำโดย นายกคนไทย โคตรยอด รองนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด ร่วมงานประเพณีบุญคูณลาน ณ ที่ว่าการอำเภอยางตลาด เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมประเพณีของชาวอำเภอยางตลาด
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมโรงเรียนปริญญาชีวิต
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2559
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมทำบุญเพื่อพ่อ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบ่อ หมู่ 19
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดโครงการผู้พิการร้อยดวงใจ คนไทยเป็นหนึ่งเดียว
เทศบาลตำบลยางตลาด ร่วมกิจกรรมกีฬาสร้างเสริมสุขภาพท้องถิ่นสมพันธ์ อำเภอยางตลาด ครั้งที่ 12
เทศบาลตำบลยางตลาด ต้อนรับ คณะสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เทศบาลตำบลยางตลาด
เทศบาลตำบลยางตลาด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรยางตลาด จัดโครงการถนนต้นแบบ ปลอดอุบัติเหตุด้วยพลังชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลยางตลาด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ณ วัดส่างหัวนาคำ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลยางตลาด นำโดยนายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง เยี่ยมเยือนและร่วมกิจกรรมโรงเรียนปริญญาชีวิต ณ หอประชุมเทศบาลตำบลยางตลาด
เทศบาลตำบลยางตลาดพร้อมประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ณ ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน (เยาวชนจิตอาสา พัฒนาวัดเพื่อชุมชน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดโครงการเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด 07.00 น.พิธีทำบุญตักบาตร ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลยางตลาด 08:00 น.พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงน
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดงานประเพณีลอยกระทง สมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง ปู่เจ้าคัทธนาม ปุงเถ่ากง-ม่า ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลยางตลาด ต้อนรับ"สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก" 88 วันรวมพลังธารน้ำใจถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา
เทศบาลตำบลยางตลาด ได้รับโล่เกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ "ด้านการมีส่วนร่วมในภารกิจแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ระดับดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558"
เทศบาลตำบลยางตลาด ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอยางตลาด
เทศบาลตำบลยางตลาดขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง ปู่เจ้าคัทธนาม ปุงเถากง - ม่า
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดโครงการถนนสบายบุญ ณ บ้านดงบ่อหมู่ 19
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดประชุมใหญ่สามัญ อสม. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลยางตลาด
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดพิธีเปิดสุขศาลา ณ บ้านค้อ ม.3
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดงานผ้าป่าสามัคคีศูนย์เด็กเล็กดงบ่อหมู่ 19
เทศบาลตำบลยางตลาด ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน กำนัน ผู่ใหญ่บ้าน นักเรียน " BIKE FOR MOM " ปั่นเพื่อแม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
เทศบาลตำบลยางตลาดประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางตลาดสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั่งที่ 1 ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดพิธีบรวงสรวงปู่คันทนามและโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติปลูกป่าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
เทศบาลตำบลยางตลาดเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง - พุ่มเงิน) และจุดเทียนชัยทวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอยางตลาด
เทศบาลตำบลยางตลาดเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมอำเภอยางตลาด
จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
เทศบาลตำบลยางตลาดได้รับโล่เชิดชูเกียรติตลาดนัด น่าซื้อ
เทศบาลตำบลยางตลาดทำบุญเลี้ยงพระเพลเปิดอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดโครงการทำบุญเข้าพรรษา
เทศบาลตำบลยางตลาด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมโครงการถนนสายบุญ ชุมชนหมู่ 2 บ้านขวัญเมือง
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘
เทศบาลตำบลยางตลาด ร่วมกับคณะครูศูนย์เด็กบ้านดงบ่อจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ณ ศูนย์เด็กบ้านดงบ่อ หมู่ 10
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมเทศบาลเยี่ยมตลาดสด
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนปริญญาชีวิต
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมโครงการถนนสายบุญ หมู่ 6 บ้านยางน้อย
เทศบาลตำบลยางตลาด ร่วมกับคณะครูศูนย์เด็กบ้านค้อจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ณ ศูนย์เด็กบ้านค้อ หมู่ 3
เทศบาลตำบลยางตลาด มอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลยางตลาด
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฏหมาย
เทศบาลตำบลยางตลาดพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางตลาดร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดบ้านดงบ่อ หมู่ 10
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารในเขตเทศบาลยางตลาด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางตลาด สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนปริญญาชีวิตเทศบาลตำบลยางตลาด
เทศบาลตำบลยางตลาดมอบวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ชุมชน หมู่ 4
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดกิจกรรมมอบรางวัล ลูกดี ศรีตลาดถนนคนเดิน เทศบาลตำบลยางตลาด
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม ปี 2558
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดกิจกรรมโครงการคนยางตลาดไม่ทอดทิ้งกัน
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดกิจกรรมโครงกาศวันเทศบาล ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลยางตลาด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลนามะเฟือง จ.หนองบัวลําภู ที่ ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์บ้านค้อ
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลยางตลาดพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางตลาดรดน้ำด่ำหัวขอพรท่านนายอำเภอยางตลาด
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดโครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลยางตลาดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี ณ หอประชุมอำเภอยางตลาด
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ วัดสามัคคีดงบ่อ หมู่ที่10 ตำบลยางตลาด
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 10 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลยางตลาด
เทศบาลตำบลยางตลาด ออกสอบถามความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ระบบเสียงไร้สายฯ
เทศบาลตำบลยางตลาดพร้อมคณะร่วมงานบุญมหาชาติ ณ วัดดงบ่อ ม.10
เทศบาลตำบลยางตลาดต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์เด็กบ้านค้อ
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดโครงการจิตอาสาน่าบ้านน่ามอง ระหว่าง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2558
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดโครงการผู้พิการร้อยดวงใจ คนไทยเป็นหนึ่งเดียว
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดประชุมเวทีชี้แจ้งการจัดทำโครงการบ้านมั่นคง
เทศบาลตำบลยางตลาดร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานโครงการมอบผ้าห่มกันหนาว ณ หอประชุมเทศบาลตำบลยางตลาด
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานถนนสายบุญ หมู่4 บ้านโคกใหญ่ วัดดอนตาปู่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ article
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลยางตลาดจัดทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2558
ภาพกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ article
กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ article
ภาพกิจกรรมโครงการปุ๋ยสั่งตัด ลงแขกเกี่ยวข้าว ประชาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายก ส.ท.ท. เป็นตัวแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ภาคกลาง ครั้งที่ ๓๒ นครปฐมเกมส์ ซึ่งมีเทศบาลนครปฐมเป็นเจ้าภาพ ในการนี้นายเอกพันธุ
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด ร่วม 3 สมาคม อปท. เข้าพบ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดทำหน้าที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อชาติเพื่อประชาชน ที่ รัฐสภา
ภาพกิจกรรมโครงการรวมน้ำใจน้องหนูผู้อยากได้โอกาส เทศบาลตำบลยางตลาด
ขอเชิญรวมโครงการปุ๋ยสั่งตัด ลงแขกเกี๋ยวข้าว ประชาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา o๘.oo น.
ภาพกิจกรรมประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลยางตลาด
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลยางตลาด รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ "ศูนย์รวมใจ ทางไท ทางธรรม ทางพอเพียง"
เทศบาลตำบลยางตลาดร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอยางตลาด
ประกาศงานประเพณีลอยกระทงและการแข่งขันเรือพายประจำปี 2557
ชาวเทศบาลตำบลยางตลาดขอแสดงความยินดีกับท่านนายกเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง
ภาพกิจกรรมประเพณีวันออกพรรษา
ภาพกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 article
ภาพกิจกรรมประเมินรับรองมาตรฐานโดยศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน(การสานตะกร้าพลาสติก)
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลยางตลาดร่วมพิธีงานวันแม่
กิจกรรมการปรองดองสมานฉันท์ของข้าราชการและพนักงานของเทศบาลตำบลยางตลาด
กิจกรรมเสริมสร้างการรักษาวินัยพนักงานข้าราชการเทศบาลตำบลยางตลาด article
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ปรองดองสมานฉันท์
ขอแสดงความยินดีกับนายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้งนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานปรองดองสมานฉันท์
ภาพกิจกรรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนักความปลอดภัย
ภาพกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ จิตอาสาพัฒนาประชามีส่วนร่วม
ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสาหน้าบ้านหน้ามอง
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ภาพกิจกรรมประชุมสมาคมสันนิบาต ณ หอประชุมเทศบาลเมือง
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานเลี้ยง อสม.
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานถนนสายบุญ
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานแถลงข่าวถนนสายบุญ
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดร่วมงานบุญคูณลาน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด
เทศบาลจัดงานวันเด็ก ปี ๒๕๕๗ ณ หน้าเทศบาลตำบลยางตลาด
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวโรกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 ณ หน้าเทศบาลตำบลยางตลาด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับคณะ อ.ส.ม.,มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
การแข่งขันกีฬาพนักงานท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556
ประเมินภายใน ศดว.
โครงการถวายรายงานผลงานดำเนิดงานปุ้ยสั่งตัดและศึกษาดูงานต้นทุนการผลิตข้าว
ภาพงานทำบุญตักบาตรถถนสายบุญเทศบาลยางตลาด article
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามหน้าอำเภอยางตลาด article
นายกเทศมนตรีเข้าร่วมพิธีถวายพระพรลงนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอยางตลาด
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดร่วมพิธีทำบุญตักบารต ณ สนามหน้าเทศตำบลยางตลาด
งานวันคนพิการ ณ หอประชุมเทศบาล
ภาพกิจกรรมพิธีบวงสรวงปู่เจ้าคัทธนาม ถนนสายบุญ article
ประมวลภาพกิจกรรมบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๕๖ article
เชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๕๖ article
ภาพกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลลีกต่อต้านยาเสพติด article
ภาพกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จิตอาสาพัฒนา ประชามีส่วนร่วม article
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางตลาด article
ประมวลภาพกิจกรรมประเพณีลอยกระทงและการแข่งขันเรือพายประจำปี ๒๕๕๕ article
พิธีมอบรางวัลโครงการลูกคนดี ตลาดถนนคนเดิน เทศบาลตำบลยางตลาด article
ร่วมทำบุญออกพรรษา article
สพานเทพสุดา article
ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงและการแข่งขันเรือยาว ประจำปี ๒๕๕๕ article
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนผู้นำชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด article
ภาพกิจกรรมวันแม่ article
เทศบาลตำบลยางตลาดขอเชิญชวนพี่น้องร่วททำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่ article
ภาพกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ article
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการปุ๋ยสั่งตัด ผู้ว่าฯดำนา ประชาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ article
ภาพกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษบอลลีกต่อต้านยาเสพติด article
ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลึกต่อต้านยาเสพติด article
กิจกรรมวันวิสาขบูชา article
ภาพกิจกรรมโครงการพระดาบสสัญจร article
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีเทศบาล article
ภาพกิจกรรมโครงการธรรมะและการบริการสังคม article
เทศบาลตำบลยางตลาดเปิดใช้บริการแล้วศุนย์ ict ชุมชน
ต้อนรับผู้แทนพระองค์ article
เชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พระสงฆ์ ๕๕ รูป article
พิธีทำบุญตักบาตร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ article
ภาพกิจกรรมยิ้มสู้เพื่ออยู่อย่างเท่าเทียม article
ภาพกิจกรรมการประเมิณปรับขนาดเทศบาลขนาดกลาง article
ประมวลภาพกิจกรรมงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔ article
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย article
ภาพกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔ article
เชิญชวนพี่น้องร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาฟุุตบอล ไทยคัพ article
ภาพกิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต ต้านกับยาเสพคิด ๒๕๕๔ article
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันแม่แห่งชาติและมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๔ article
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ article
ภาพกิจกรรมงานปิดกีฬาฟุตบอลลีกต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๔
ภาพกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ประจำแ ๒๕๕๔
ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพ่ระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ article
ประมวลภาพการประชุมภาคีเครือข่ายหลักประกันสุขภาพ
ประมวลภาพโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ article
โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา article
24 - 25 มีนาคม 2554 กีฬาต่อต้านยาเสพติด
โครงการประชุมประชาคม อปพร.ระดับเขต ประจำปี ๒๕๕๔ article
ศูนย์เด็กเล็กวัดกลางโคกค้อรับมอบสื่อการเรียนการสอนจากมูลนิธิกระจกเงา
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนพัฒนา ๓ ปี
ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมต้อนรับและฉลองพระบัญชาแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด
เทศบาลเคลื่อนที่ จิตอาสาพัฒนา ประชามีส่วนร่วม ประจำปี 2554
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกต่อต้านยาเสพติด article
สีสันการประกวดร้องเพลง ณ ลานกิจกรรมถนนคนเดิน
วันเทศบาล
ต้อนรับ ฯพณฯ โสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม article
สีสันถนนคนเดิน
ยางตลาดรวมใจต้านภัยหนาว
ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ article
ถนนคนเดิน article
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ทุกชุมชนในเทศบาลตำบลยางตลาด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ article
ภาพกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ article
กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ article
ภาพกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 article
กิจกรรมเสริมสร้างการรักษาวินัยพนักงานข้าราชการเทศบาลตำบลยางตลาด article
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานเลี้ยง อสม.
พิธีมอบรางวัลโครงการลูกคนดี ตลาดถนนคนเดิน เทศบาลตำบลยางตลาด articleสำนักงานเทศบาลตำบลยางตาด