ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


คืนความสุขให้คนในชาติ


ประเพณีวันสงกราต์ประจำปี 2554

 ขบวนแห่สงกรานต์นำโดย ท่านเกรียงไกร  ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมทั้งพี่น้องชาวเทศบาลตำบลยางตลาดทั้ง  10  ชุมชน

นายเกรียงไกร  ภูมิเล่าแจ้ง  นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล  พนักงานเทศบาล ร่วมสักการะบูชาศาลเจ้าพ่อหลักเมือง   เนื่องในวันสงกราต์เพื่อความเป็นศิริมงคล

 

นายเกรียงไกร  ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด รดน้ำขอพรจาก นายประทีป  ฤทธิ์กุล นายอำเภอยางตลาด และภรรยา

 

พันจ่าตรีสมชาย ภูเขียวขำ  ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมรดน้ำขอพรจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลางตลาดและภรรยา เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลยางตลาด

เทศบาลตำบลยางตลาดจัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ article
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 10 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลยางตลาด article
เทศบาลตำบลยางตลาด ออกสอบถามความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ระบบเสียงไร้สายฯ
เทศบาลตำบลยางตลาดพร้อมคณะร่วมงานบุญมหาชาติ ณ วัดดงบ่อ ม.10
เทศบาลตำบลยางตลาดต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์เด็กบ้านค้อ
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดโครงการจิตอาสาน่าบ้านน่ามอง ระหว่าง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2558
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดโครงการผู้พิการร้อยดวงใจ คนไทยเป็นหนึ่งเดียว
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดประชุมเวทีชี้แจ้งการจัดทำโครงการบ้านมั่นคง
เทศบาลตำบลยางตลาดร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานโครงการมอบผ้าห่มกันหนาว ณ หอประชุมเทศบาลตำบลยางตลาด
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานถนนสายบุญ หมู่4 บ้านโคกใหญ่ วัดดอนตาปู่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ article
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลยางตลาดจัดทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2558
ภาพกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ article
กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ article
ภาพกิจกรรมโครงการปุ๋ยสั่งตัด ลงแขกเกี่ยวข้าว ประชาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายก ส.ท.ท. เป็นตัวแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ภาคกลาง ครั้งที่ ๓๒ นครปฐมเกมส์ ซึ่งมีเทศบาลนครปฐมเป็นเจ้าภาพ ในการนี้นายเอกพันธุ
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด ร่วม 3 สมาคม อปท. เข้าพบ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดทำหน้าที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อชาติเพื่อประชาชน ที่ รัฐสภา
ภาพกิจกรรมโครงการรวมน้ำใจน้องหนูผู้อยากได้โอกาส เทศบาลตำบลยางตลาด
ขอเชิญรวมโครงการปุ๋ยสั่งตัด ลงแขกเกี๋ยวข้าว ประชาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา o๘.oo น.
ภาพกิจกรรมประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลยางตลาด
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลยางตลาด รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ "ศูนย์รวมใจ ทางไท ทางธรรม ทางพอเพียง"
เทศบาลตำบลยางตลาดร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอยางตลาด
ประกาศงานประเพณีลอยกระทงและการแข่งขันเรือพายประจำปี 2557
ชาวเทศบาลตำบลยางตลาดขอแสดงความยินดีกับท่านนายกเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง
ภาพกิจกรรมประเพณีวันออกพรรษา
ภาพกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 article
ภาพกิจกรรมประเมินรับรองมาตรฐานโดยศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน(การสานตะกร้าพลาสติก)
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลยางตลาดร่วมพิธีงานวันแม่
กิจกรรมการปรองดองสมานฉันท์ของข้าราชการและพนักงานของเทศบาลตำบลยางตลาด
กิจกรรมเสริมสร้างการรักษาวินัยพนักงานข้าราชการเทศบาลตำบลยางตลาด article
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ปรองดองสมานฉันท์
ขอแสดงความยินดีกับนายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้งนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานปรองดองสมานฉันท์
ภาพกิจกรรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนักความปลอดภัย
ภาพกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ จิตอาสาพัฒนาประชามีส่วนร่วม
ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสาหน้าบ้านหน้ามอง
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ภาพกิจกรรมประชุมสมาคมสันนิบาต ณ หอประชุมเทศบาลเมือง
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานเลี้ยง อสม.
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานถนนสายบุญ
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานแถลงข่าวถนนสายบุญ
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดร่วมงานบุญคูณลาน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด
เทศบาลจัดงานวันเด็ก ปี ๒๕๕๗ ณ หน้าเทศบาลตำบลยางตลาด
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวโรกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 ณ หน้าเทศบาลตำบลยางตลาด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับคณะ อ.ส.ม.,มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
การแข่งขันกีฬาพนักงานท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556
ประเมินภายใน ศดว.
โครงการถวายรายงานผลงานดำเนิดงานปุ้ยสั่งตัดและศึกษาดูงานต้นทุนการผลิตข้าว
ภาพงานทำบุญตักบาตรถถนสายบุญเทศบาลยางตลาด article
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามหน้าอำเภอยางตลาด article
นายกเทศมนตรีเข้าร่วมพิธีถวายพระพรลงนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอยางตลาด
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดร่วมพิธีทำบุญตักบารต ณ สนามหน้าเทศตำบลยางตลาด
งานวันคนพิการ ณ หอประชุมเทศบาล
ภาพกิจกรรมพิธีบวงสรวงปู่เจ้าคัทธนาม ถนนสายบุญ article
ประมวลภาพกิจกรรมบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๕๖ article
เชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๕๖ article
ภาพกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลลีกต่อต้านยาเสพติด article
ภาพกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จิตอาสาพัฒนา ประชามีส่วนร่วม article
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางตลาด article
ประมวลภาพกิจกรรมประเพณีลอยกระทงและการแข่งขันเรือพายประจำปี ๒๕๕๕ article
พิธีมอบรางวัลโครงการลูกคนดี ตลาดถนนคนเดิน เทศบาลตำบลยางตลาด article
ร่วมทำบุญออกพรรษา article
สพานเทพสุดา article
ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงและการแข่งขันเรือยาว ประจำปี ๒๕๕๕ article
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนผู้นำชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด article
ภาพกิจกรรมวันแม่ article
เทศบาลตำบลยางตลาดขอเชิญชวนพี่น้องร่วททำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่ article
ภาพกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ article
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการปุ๋ยสั่งตัด ผู้ว่าฯดำนา ประชาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ article
ภาพกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษบอลลีกต่อต้านยาเสพติด article
ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลึกต่อต้านยาเสพติด article
กิจกรรมวันวิสาขบูชา article
ภาพกิจกรรมโครงการพระดาบสสัญจร article
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีเทศบาล article
ภาพกิจกรรมโครงการธรรมะและการบริการสังคม article
เทศบาลตำบลยางตลาดเปิดใช้บริการแล้วศุนย์ ict ชุมชน
ต้อนรับผู้แทนพระองค์ article
เชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พระสงฆ์ ๕๕ รูป article
พิธีทำบุญตักบาตร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ article
ภาพกิจกรรมยิ้มสู้เพื่ออยู่อย่างเท่าเทียม article
ภาพกิจกรรมการประเมิณปรับขนาดเทศบาลขนาดกลาง article
ประมวลภาพกิจกรรมงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔ article
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย article
ภาพกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔ article
เชิญชวนพี่น้องร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาฟุุตบอล ไทยคัพ article
ภาพกิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต ต้านกับยาเสพคิด ๒๕๕๔ article
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันแม่แห่งชาติและมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๔ article
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ article
ภาพกิจกรรมงานปิดกีฬาฟุตบอลลีกต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๔
ภาพกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ประจำแ ๒๕๕๔
ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพ่ระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ article
ประมวลภาพการประชุมภาคีเครือข่ายหลักประกันสุขภาพ
ประมวลภาพโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ article
โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา article
24 - 25 มีนาคม 2554 กีฬาต่อต้านยาเสพติด
โครงการประชุมประชาคม อปพร.ระดับเขต ประจำปี ๒๕๕๔ article
ศูนย์เด็กเล็กวัดกลางโคกค้อรับมอบสื่อการเรียนการสอนจากมูลนิธิกระจกเงา
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนพัฒนา ๓ ปี
ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมต้อนรับและฉลองพระบัญชาแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด
เทศบาลเคลื่อนที่ จิตอาสาพัฒนา ประชามีส่วนร่วม ประจำปี 2554
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกต่อต้านยาเสพติด article
สีสันการประกวดร้องเพลง ณ ลานกิจกรรมถนนคนเดิน
วันเทศบาล
ต้อนรับ ฯพณฯ โสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม article
สีสันถนนคนเดิน
ยางตลาดรวมใจต้านภัยหนาว
ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ article
ถนนคนเดิน article
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ทุกชุมชนในเทศบาลตำบลยางตลาด article
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ article
ภาพกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ article
กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ article
ภาพกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 article
กิจกรรมเสริมสร้างการรักษาวินัยพนักงานข้าราชการเทศบาลตำบลยางตลาด article
เทศบาลตำบลยางตลาดจัดงานเลี้ยง อสม.
พิธีมอบรางวัลโครงการลูกคนดี ตลาดถนนคนเดิน เทศบาลตำบลยางตลาด articleสำนักงานเทศบาลตำบลยางตาด